Over de verkiezing

(Assistent) Scheidsrechters zijn een onmisbare schakel in de ruim 30.000 voetbalwedstrijden die er wekelijks in Nederland worden gespeeld in de zaal en op het veld. De scheids zorgt ervoor dat wedstrijden eerlijk gespeeld worden door een juiste toepassing van de regels. Dit draagt bij aan het plezier en de kwaliteit van het voetbal. Amateurscheidsrechters fluiten uit liefde voor de sport en doen dit op vrijwillige basis en dit verdient een grote waardering.  

Met de Amateurscheidsrechter van het Jaar verkiezing vragen de KNVB en ARAG aandacht voor het vak arbitrage en geven zij de scheidsrechters het platform dat ze verdienen. 

De awards
Er wordt in vijf categorieën een award uitgereikt, namelijk:

  • (Assistent-)mannelijke verenigingsscheidsrechter
  • (Assistent-)mannelijke KNVB-scheidsrechter
  • NIEUW: (Assistent-)vrouwelijke verenigingscheidsrechter
  • NIEUW: (Assistent-)vrouwelijke KNVB-scheidsrechter
  • NIEUW: Aanstormend talent

Verenigingsscheidsrechter of KNVB-scheidsrechter
Je bent een KNVB-scheidsrechter als je Scheidsrechtersopleiding I (SO I), Scheidsrechtersopleiding II (SO II) en/of scheidsrechtersopleiding III (SO III) hebt afgerond en bij de KNVB geregistreerd staat als actieve KNVB-scheidsrechter. Je bent een verenigingsscheidsrechter als je een cursus verenigingsscheidsrechter hebt afgerond en je wedstrijd fluit waarvoor geen KNVB-scheidsrechter is aangesteld.

De awards
De awards worden uitgereikt tijdens de Dag van de FairPlay op de KNVB Campus op zaterdag 6 januari 2024. Voor de categorie winnaars stelt ARAG een gloednieuwe arbitrage outfit ter beschikking t.w.v. € 109,97. Voor alle provincie winnaars een unieke rondleiding achter de schermen bij de VAR tijdens de Dag van de FairPlay op 6 januari 2024.

FASE 1: Nominatie en stemfase
De verkiezing start op 5 september met de nominatiefase, waarbij je jezelf of een andere (assistent-)scheidsrechter kunt aanmelden. Aanmelden kon tot en met 10 oktober 2023.

Vanaf 30 september tot en met 12 november kan iedereen via www.scheidsrechtervanhetjaar.nl stemmen op zijn of haar favoriete (assistent-)scheidsrechter. Je mag maximaal 1 keer per categorie een stem uitbrengen. Let op dat je eerst je stem bevestigt via de mail voordat je een nieuwe stem uitbrengt in de andere categorie.

FASE 2: Selectiefase
Winnaar per provincie
Uit elke provincie van Nederland wordt per categorie de (assistent-)scheidsrechter geselecteerd met de meeste stemmen. Zo blijft er een groep van 12 genomineerden per categorie over (4 per provincie) *. Het aanstormende talent (t/m 18 jaar) wordt op landelijk niveau uit alle genomineerden aangewezen door de vakjury op 6 januari 2024.

Motivatieformulier en wedstrijdbezoek
Vervolgens wordt er aan de regionale winnaars gevraagd een motivatiebrief in te sturen. Op basis van de motivatiebrief wordt een selectie gemaakt van 4 (assistent-)scheidsrechters per categorie. Deze scheidsrechters worden door een mysterie guest beoordeeld tijdens het fluiten van een wedstrijd. Deze beoordeling wordt gedaan op basis van vooraf opgestelde beoordelingscriteria.

De beoordelingscriteria
De scheidsrechters worden beoordeeld op basis van een viertal beoordelingscriteria. De eerste drie onderdelen worden beoordeeld op basis van een vijfpuntsschaal, waarbij 1 laag is en 5 hoog. Het vierde onderdeel “algemene opmerkering” is een open vraag.

De beoordelingscriteria zijn als volgt:

1. Communicatie
a. Hoe gaat de scheidsrechter om met trainers/spelers?
b. Hoe werkt de scheidsrechter samen?
c. Besluitvaardigheid (overtuiging, zelfverzekerdheid, duidelijkheid)

2. Fairplay
d. Faciliteert de scheidsrechter eerlijk spel?
e. Is de scheidsrechter trots op het spel en de rol van arbitrage?
f. Levert de scheidsrechter een positieve bijdrage aan het spel en de sfeer

3. Spelregelkennis
g. Toepassen speregels
h. Positie kiezen en inzicht

4. Algemene opmerkingen (open vraag)
i. Persoonlijkheid scheidsrechter
j. Bijzondere eigenschappen
k. ‘Unique selling point’

‘The pitch’ voor de vakjury
Van deze scheidsrechters worden vervolgens 2 scheidsrechters per categorie uitgenodigd voor de finale dag tijdens de Dag van de Fairplay op 6 januari. Hier worden zij beoordeeld door de vakjury. Uiteindelijk kiest de vakjury per categorie 1 winnaar die naar huis gaat met de titel Amateur Scheidsrechter van het jaar.

 * Voorwaarde voor de verkiezing is dat er per categorie minstens 50 aanmeldingen dienen te zijn om een regionale winnaar in die specifieke categorie te kunnen aanwijzen. Indien dit minimumaantal niet wordt bereikt, zal er geen regionale winnaar worden aangewezen. In een dergelijk geval zullen de top 12 (assistent-)scheidsrechters met de hoogste aantal stemmen binnen die categorie worden verzocht om een motivatiebrief in te dienen. Deze motivatiebrieven zullen als basis dienen voor de selectie van 4 (assistent-)scheidsrechters. Tevens zullen de mystery guests deze 4 (assistent-)scheidsrechters beoordelen na bezoek. Op grond van deze evaluaties zullen 4 (assistent-)scheidsrechters worden uitgenodigd om hun pitch te presenteren tijdens de Dag van de Fairplay.

Toetsingscriteria vakjury ARAG  
De vakjury heeft samen met de KNVB de richtlijnen opgesteld waaraan de genomineerden getoetst worden om in aanmerking te komen voor de award in hun categorie. De genomineerden worden tijdens ‘The Pitch’ getoetst op verschillende onderdelen zoals o.a. spelregelkennis en -inzicht, communicatie op het veld, naleving van de principes van Fairplay en het aanvoelen van de wedstrijd. 

Award uitreiking
Op 6 januari 2024 reiken wij de Scheidsrechter van het Jaar Awards uit tijdens de ARAG Dag van de Fairplay op de KNVB-campus in Zeist. Een vakinhoudelijke dag voor scheidsrechters en iedereen die meer wil weten over het scheidsrechtersvak. Het exacte programma van deze dag wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt. Wil jij je alvast aanmelden voor de Dag van de Fairplay op 6 januari? Aanmelden kan via deze link

Organisatie & partners
De verkiezing voor de Scheidsrechter van het Jaar Awards wordt georganiseerd door ARAG en de KNVB. Vote Company controleert voor iedere tussenstand en eindstand of de stemmen volgens de regels zijn uitgebracht en maakt indien nodig stemmen ongeldig.

Partners
ARAG / KNVB

Voor iedere tussenstand en eindstand controleert Vote Company of de stemmen volgens de regels zijn uitgebracht en maakt het, indien daar aanleiding voor is, stemmen ongeldig.
 

Om deze website ten volle te benutten dient u cookies te accepteren - toon details